Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

8 tháng đầu năm, NT2 ước lãi trước thuế đạt 294 tỷ đồng

Riêng tháng 8, sản lượng điện giảm 53% về gần 155 triệu kWH, ứng với 42% kế hoạch tháng. Doanh thu bán điện bằng 71% chỉ tiêu tháng, tương đương 438 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Song lợi nhuận trước thuế vẫn vượt 78% kế hoạch, ước đạt 56 tỷ đồng.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm ghi nhận sản lượng điện ở mức hơn 2.294 triệu kWh, giảm 27% so với cùng kỳ. Doanh thu bán điện giảm 11% xuống 4.150 tỷ đồng, tương đương 54% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 294 tỷ đồng, thực hiện 60% chỉ tiêu cả năm.

Riêng tháng 8, sản lượng điện giảm 53% về gần 155 triệu kWH, ứng với 42% kế hoạch tháng. Doanh thu bán điện bằng 71% chỉ tiêu tháng, tương đương 438 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Song lợi nhuận trước thuế vẫn vượt 78% kế hoạch, ước đạt 56 tỷ đồng.

NT2 cho biết dịch bệnh kéo dài làm cho phụ tải thấp cộng với sự gia tăng của nguồn cung năng lượng tái tạo đã khiến sản lượng điện và doanh thu của công ty trong tháng 8 thấp. Công ty đang có chiến lược chào giá và vận hành các tổ máy để tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản đạt 6.989,4 tỷ đồng, tăng 10% so với số đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 54% lên 2.909 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm phần lớn với 2.119 tỷ đồng, tăng 52%. 

Nợ dài hạn, nợ ngắn hạn tăng 37% lên 2.862 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán gấp 3 lần giá trị đầu năm, ở mức 1.214 tỷ đồng do phần phải trả của PV Gas (HoSE: GAS) tăng từ 172 tỷ đồng lên hơn 1.130 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 18% về còn 639 tỷ đồng

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: