Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "tài khoản"

khoảng 1 năm trước

Những tấm chiếu mới…

Hàng trăm ngàn nhà đầu tư F0 được gọi đùa là những “tấm chiếu mới” vì họ… chưa từng trải qua bầm dập thị trường và thế hệ F0 hiện tại mang lại nhiều sắc thái thú vị.

4 tháng trước

Lũy kế 11 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 2,5 triệu tài khoản chứng khoán

Đến ngày 30/11/2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt hơn 6,74 triệu tài khoản, tương đương khoảng 6,7% dân số. Lũy kế 11 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 2,5 triệu tài khoản chứng khoán.

4 tháng trước

Lũy kế 11 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 2,5 triệu tài khoản chứng khoán

Đến ngày 30/11/2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt hơn 6,74 triệu tài khoản, tương đương khoảng 6,7% dân số. Lũy kế 11 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 2,5 triệu tài khoản chứng khoán.