Sự kiện hot
Tag
15 kết quả

Tin tức về "Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam"

khoảng 1 năm trước

Cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) vào rổ MSCI Frontier Markets Index

Ngày 10/02/2021 (theo giờ Việt Nam), MSCI quyết định thêm cổ phiếu GVR của CTCP Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vào rổ MSCI Frontier Markets Index.

khoảng 1 năm trước

GVR: Lên kế hoạch lãi năm 2021 cao hơn 14% so với năm ngoái

Kế hoạch mà doanh nghiệp đưa ra cho năm 2021 đang cao hơn 6% doanh thu hợp nhất và cao hơn 14% lợi nhuận trước thuế mà GVR đã đạt được trong năm 2020.

khoảng 1 năm trước

GVR: Lên kế hoạch lãi năm 2021 cao hơn 14% so với năm ngoái

Kế hoạch mà doanh nghiệp đưa ra cho năm 2021 đang cao hơn 6% doanh thu hợp nhất và cao hơn 14% lợi nhuận trước thuế mà GVR đã đạt được trong năm 2020.

khoảng 1 năm trước

PHS: GVR đặt mục tiêu doanh thu đạt 26,9 tỷ đồng trong năm 2021

Năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đặt mục tiêu tổng doanh thu (bao gồm doanh thu thuần, doanh thu tài chính và lợi nhuận) đạt 26,9 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4,6 nghìn tỷ đồng.

2 ngày trước

Cao su Việt Nam (GVR) dự chi hơn 1600 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021

Với tổng số lượng 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên sàn chứng khoán, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dự chi 1.640 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông trong lần này. Thời gian thực hiện vào ngày 27/10.

2 ngày trước

Cao su Việt Nam (GVR) dự chi hơn 1600 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021

Với tổng số lượng 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên sàn chứng khoán, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dự chi 1.640 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông trong lần này. Thời gian thực hiện vào ngày 27/10.

khoảng 1 năm trước

GVR: Thu nhập tài chính tăng mạnh bù đắp cho thu nhập ròng khác thấp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý III/2020, trong đó doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ (YoY) đạt 6,2 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) gần như không đổi so với cùng kỳ đạt 983 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

GVR: Thu nhập tài chính tăng mạnh bù đắp cho thu nhập ròng khác thấp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý III/2020, trong đó doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ (YoY) đạt 6,2 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) gần như không đổi so với cùng kỳ đạt 983 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Cao su chia cổ tức 6% cho năm 2020

HĐQT Tập đoàn Cao su vẫn đề xuất mức chia cổ tức 6% cho năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra đầu năm.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Cao su chia cổ tức 6% cho năm 2020

HĐQT Tập đoàn Cao su vẫn đề xuất mức chia cổ tức 6% cho năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra đầu năm.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Cao su lãi ròng 6 tháng tăng 165%

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 10.537 tỷ đồng, tăng 77%; lãi sau thuế 1.664 tỷ đồng, tăng 165%. Doanh nghiệp đã thực hiện 50% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Cao su lãi ròng 6 tháng tăng 165%

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 10.537 tỷ đồng, tăng 77%; lãi sau thuế 1.664 tỷ đồng, tăng 165%. Doanh nghiệp đã thực hiện 50% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Cao su Việt Nam trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6%

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR ước tính phải chi 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 28/10.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Cao su Việt Nam trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6%

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR ước tính phải chi 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 28/10.

khoảng 1 năm trước

VCSC: Khuyến nghị đối với cổ phiếu GVR

Theo báo cáo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), VCSC điều chỉnh giảm khuyến nghị còn PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG từ MUA dành cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (GVR) dù tăng giá mục tiêu thêm 39% lên 19.500 đồng/cổ phiếu khi giá cổ phiếu công ty đã tăng mạnh 60% trong 3 tháng qua.