Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Tập đoàn Thế giới Kỹ thuật"

khoảng 1 năm trước

TP.Hồ Chí Minh: Khởi công bệnh viện hơn 900 tỷ đồng

Công trình bệnh viện cửa ngõ phía tây TP.HCM được đầu tư trên 900 tỉ đồng. Đây là dự án của Tập đoàn Thế giới Kỹ thuật (TWG) đầu tư 100% vốn.

khoảng 1 năm trước

TP.Hồ Chí Minh: Khởi công bệnh viện hơn 900 tỷ đồng

Công trình bệnh viện cửa ngõ phía tây TP.HCM được đầu tư trên 900 tỉ đồng. Đây là dự án của Tập đoàn Thế giới Kỹ thuật (TWG) đầu tư 100% vốn.