Sự kiện hot
Tag
14 kết quả

Tin tức về "TPDN"

3 năm trước

Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm

Theo KBSV, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành 2 tháng đầu năm 2021 giảm mạnh dưới tác động của Luật và Nghị định.

khoảng 1 năm trước

Tổng giá trị phát hành TPDN giảm xấp xỉ 40% trong 7 tháng đầu năm 2022

Theo tổng hợp của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tổng giá trị phát hành TPDN trong tháng 7/2022 đạt 17.764 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ và 60% so với tháng trước đó. Luỹ kế từ đầu năm tới nay, tổng giá trị phát hành TPDN đạt 217.186 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.

khoảng 1 năm trước

Tổng giá trị phát hành TPDN giảm xấp xỉ 40% trong 7 tháng đầu năm 2022

Theo tổng hợp của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tổng giá trị phát hành TPDN trong tháng 7/2022 đạt 17.764 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ và 60% so với tháng trước đó. Luỹ kế từ đầu năm tới nay, tổng giá trị phát hành TPDN đạt 217.186 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.

khoảng 1 năm trước

VDSC: Cập nhật Nghị định 65/2022 NĐ-CP về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ

Sau một thời gian chờ đợi thì Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ đã được chính thức ban hành. Nghị định 65 bổ sung các quy định theo thẩm quyền của Chính phủ để tiếp tục phát triển thị trường TPDN minh bạch, bền vững, bảo vệ quyền lợi cho cả doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư, khắc phục bất cập trên thị trường thời gian vừa qua.

3 năm trước

Bị siết hoạt động phát hành trái phiếu, doanh nghiệp tìm đến tín dụng ngân hàng

Theo KBSV, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong tháng 11 tăng so với tháng 10, tuy nhiên vẫn ở mức thấp trong năm do Nghị định 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực

3 năm trước

BVSC: Thị trường trái phiếu trong tuần đến ngày 11/12

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 50.279 tỷ đồng, tăng 55,02% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 29.056 tỷ đồng (tăng 79,74%).

2 năm trước

SSI: Vai trò của các ngân hàng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục thu hẹp

"Sự thu hẹp vai trò của các ngân hàng ở cả khía cạnh tổ chức phát hành và nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp cho thấy sự tăng trưởng thực chất của thị trường này với định hướng dần trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn thay thế cho kênh tín dụng", chuyên gia của SSI nhận định.

3 năm trước

BVSC: Thị trường trái phiếu trong tuần đến ngày 31/12

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 38.405 tỷ đồng, giảm 15,38/% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 14.296 tỷ đồng (giảm 25,78%).

3 năm trước

UBCKNN sẽ thanh kiểm tra dịch vụ trái phiếu tại các công ty chứng khoán

UBCKNN sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra về việc cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán liên quan đến TPDN và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3 năm trước

BVSC: Thị trường trái phiếu trong tuần đến ngày 18/12

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 50.267 tỷ đồng, giảm 0,02% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 25.627 tỷ đồng (giảm 11,8%).

3 năm trước

BVSC: Thị trường trái phiếu trong tuần đến ngày 22/1

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 58.092 tỷ đồng, tăng 13% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 29.163 tỷ đồng (tăng 36,61%).

3 năm trước

BVSC: Thị trường trái phiếu trong tuần đến ngày 7/5

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 22.764 tỷ đồng, giảm 10,03% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.219 tỷ đồng (giảm 41,40%).

khoảng 1 năm trước

Tổng giá trị phát hành TPDN giảm 34% trong 6 tháng đầu năm 2022

Theo tổng hợp của BVSC, tổng giá trị phát hành của trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 6/2022 đạt 32.723 tỷ đồng, giảm 67,8% so với cùng kỳ và 35,62% so với tháng trước đó. Luỹ kế từ đầu năm tới nay, tổng giá trị phát hành TPDN đạt 180.806 tỷ đồng, giảm 33,89% so với cùng kỳ.

khoảng 1 năm trước

BVSC: Thị trường trái phiếu tuần 44 năm 2022

Theo BVSC, trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 8.038 tỷ đồng, giảm 28,94% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 6.620 tỷ đồng (giảm 47,04%).