Sự kiện hot
3 năm trước

Transimex chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Tổng khối lượng phát hành thêm là 12,2 triệu cổ phiếu. Doanh nghiệp sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 để trả cổ tức cho cổ đông. Tại 31/12/2020, công ty có gần 918,6 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 134 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 350 tỷ thặng dư vốn cổ phần.

HĐQT Transimex (HoSE:TMS) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 15 cổ phiếu mới. Thời gian chốt danh sách vào ngày 24/9.

Tổng khối lượng phát hành thêm là 12,2 triệu cổ phiếu. Doanh nghiệp sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 để trả cổ tức cho cổ đông. Tại 31/12/2020, công ty có gần 918,6 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 134 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 350 tỷ thặng dư vốn cổ phần.

Đầu tháng 8, HĐQT Transimex cũng thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ hơn 12,21 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cp. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 814 tỷ lên gần 937 tỷ đồng sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Toàn bộ 488,5 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán dự kiến sử để thanh toán một phần gốc trái phiếu Transimex 2019 khi đáo hạn và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng 88% lên 2.504 tỷ đồng. Riêng doanh thu cước vận tải, vé máy bay và dịch vụ giao nhận hàng hóa chiếm 85%, tương đương 2.135 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Dịch vụ kho vận và sà lan cũng đem về hơn 294 tỷ đồng cho công ty, tăng 21%. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 227 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 75% mục tiêu doanh thu và 68% chỉ tiêu lợi nhuận.  

Tại ngày 30/6, nợ vay tài chính đi ngang so với đầu năm, ở mức 850 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngân hàng. Bên cạnh đó, Transimex còn khoản vay trái phiếu dài hạn phát hành từ năm 2019 cho hai ngân hàng Keb Hana và Woori Việt Nam với giá trị hơn 146 tỷ đồng. Thời gian đáo hạn là ngày 13/12/2022. Hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu lần lượt là 32% và 19%.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: