Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "Vận tải và Xếp dỡ Hải An"

8 tháng trước

HAH muốn bán gần 1,4 triệu cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động

Thời gian giao dịch dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ bán cổ phiếu quỹ và Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

8 tháng trước

HAH muốn bán gần 1,4 triệu cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động

Thời gian giao dịch dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ bán cổ phiếu quỹ và Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

6 tháng trước

HAH bán gần 1,4 triệu cổ phiếu quỹ lãi hơn 70 tỷ đồng

Ước tính, doanh nghiệp lãi 76,2 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu quỹ và sẽ được ghi vào phần thặng dư vốn cổ phần chứ không phải lợi nhuận tài chính.

6 tháng trước

HAH bán gần 1,4 triệu cổ phiếu quỹ lãi hơn 70 tỷ đồng

Ước tính, doanh nghiệp lãi 76,2 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu quỹ và sẽ được ghi vào phần thặng dư vốn cổ phần chứ không phải lợi nhuận tài chính.