Sự kiện hot
8 tháng trước

HAH muốn bán gần 1,4 triệu cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động

Thời gian giao dịch dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ bán cổ phiếu quỹ và Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ đang nắm giữ.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến bán gần 1,4 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương với 2,85% vốn nhằm bổ sung vốn lưu động.  Thời gian giao dịch dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ bán cổ phiếu quỹ và Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Động thái muốn bán cổ phiếu quỹ của HAH diễn ra trong bối cảnh giá vừa điều chỉnh sau khi tạo đỉnh kỷ lục tại phiên 14/09 (72,300 đồng/cp). Chốt phiên 23/09, giá HAH dừng tại mức 65,400 đồng/cp, giảm gần 10% từ đỉnh. Thanh khoản bình quân trong 1 tháng trở lại đây hơn 2 triệu cp/phiên.

Trong quý 2/2021 vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 449,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 97,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 71,5% và 149,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 23% lên 31,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 134,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 81,02 tỷ đồng lên 141,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 223,1%, tương ứng tăng 5,8 tỷ đồng lên 8,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35,4%, tương ứng tăng thêm 6,15 tỷ đồng lên 23,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận tăng chủ yếu do hoạt động kinh doanh chính.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, HAH ghi nhận doanh thu đạt 808,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 49,2% và 160,6% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng sản lượng là 972.350 TEU, tổng doanh thu là 1.661,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 157,9 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã vượt 16% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của HAH tăng 17,3% so với đầu năm lên 2.456,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.367,5 tỷ đồng, chiếm 55,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 361,5 tỷ đồng, chiếm 14,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 284,7 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: