Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Viện Đổi mới sáng tạo mở và doanh nhân công nghệ"

2 tháng trước

Thúc đẩy chuyển đổi xanh và số hướng tới phát triển bền vững

Chuyển đổi xanh và số đang là nhu cầu cấp thiết của mỗi doanh nghiệp. Tại Việt Nam, những nỗ lực chuyển đổi này không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường và xã hội mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và bền vững trong thời đại mới.

2 tháng trước

Sắp diễn ra Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi xanh và số - hướng tới phát triển bền vững"

Ngày 23/05/2024 tại Star Galaxy, 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, sẽ diễn ra Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi xanh và số - hướng tới phát triển bền vững". Do Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) phối hợp cùng Viện Đổi mới sáng tạo mở và doanh nhân công nghệ (OITI) tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn cho các doanh nghiệp, các nhà quản lý và các chuyên gia chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp cụ thể để thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, hướng tới một tương lai bền vững cho cả doanh nghiệp và xã hội.