Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tài chính Hoàng Huy (TCH) dự kiến phát hành gần 50 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành thêm 49,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 25:2, tức người sở hữu 25 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH - sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành thêm 49,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 25:2, tức người sở hữu 25 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. 

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 30/9/2021. Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (kỳ kế toán từ 1/4/2021 đến 30/9/2021), tính đến cuối tháng 9/2021, TCH ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 1.931 tỷ đồng. 

Về tình hình kinh doanh, trong quý II niên độ 2021 - 2022 (1/4/2021 - 30/3/2022), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần, giảm 81% so với cùng kì niên độ trước. Doanh thu tài chính tăng và chi phí bán hàng giảm không đáng kể nên công ty vẫn ghi nhận lãi sau thuế giảm 66% còn 149 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng quý II là gần 128 tỷ, giảm 67%.

Giải trình về kết quả kinh doanh trượt dốc trong kì, TCH cho hay do các dự án bất động sản của công ty chưa tới giai đoạn tập trung bàn giao, ghi nhận doanh thu và cho biết thời gian tới các dự án được bàn giao sẽ thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

Luỹ kế nửa đầu niên độ,  doanh thu của TCH giảm 75% còn gần 769 tỷ đồng. Lãi sau thuế 279 tỷ và lãi ròng 214,5 tỷ đồng, giảm 65%.

Về cơ cấu doanh thu nửa niên độ đầu, mảng bất động sản đem về cho TCH gần 429 tỷ đồng doanh thu, giảm 70% so với cùng kì năm trước còn doanh thu bán ô đầu kéo và linh kiện thu hồi giảm gần 59% còn 303,7 tỷ. 

Trong đó, biên lợi nhuận gộp 6 tháng mảng bất động sản đạt khoảng 52% còn mảng kinh doanh ô tô đầu kéo và linh kiện là 19,4%

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của TCH cuối quý II là 11.657 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu niên độ.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất (50%) là tiền, tiền gửi có kì hạn với giá trị 5.828 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 6,4% so với đầu niên độ.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: