Sự kiện hot
3 tuần trước

Tài chính - ngân hàng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng ứng dụng dữ liệu dân cư trong xác thực thông tin chủ tài khoản ngân hàng, xác thực thông tin cho vay tín chấp.

Giải pháp chuyển đổi số ngành ngân hàng hiệu quả

Triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, để thúc đẩy chuyển đổi số, một trong những vấn đề cốt lõi là cơ sở dữ liệu. Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao Bộ Công an đã rất chủ động, nhanh chóng đề xuất với Chính phủ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06). Đề án mở ra nhiều cơ hội cho các bộ, ngành, địa phương có điều kiện thúc đẩy chuyển đổi số trong bộ, ngành, địa phương mình. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Từ góc độ ngành Ngân hàng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước luôn nhận thức sâu sắc chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Bởi vậy, ngay sau khi Đề án 06 được ban hành, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai Đề án 06 và đã thành lập Tổ công tác để phối hợp với Bộ Công an triển khai quyết liệt.

Thống đốc cho biết, triển khai Đề án 06, dưới góc độ ngân hàng trung ương, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành triển khai hệ thống dịch vụ công đảm bảo kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; được Bộ Công an đánh giá đảm bảo an toàn thông tin; từng bước triển khai làm sạch cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng khách hàng và đã tiến hành làm sạch dữ liệu 15 triệu hồ sơ khách hàng trên tổng số 51 triệu hồ sơ trong cơ sở dữ liệu của Trung tâm tín dụng quốc gia (CIC); Bước đầu phối hợp, triển khai tiến tới kết nối cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác phòng, chống rửa tiền.

Đối với kết nối Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư để thúc đẩy các hoạt động của tổ chức tín dụng trên kênh số. Thống đốc cho rằng đây là vấn đề quan trọng, được Bộ Công an rất quan tâm, phối hợp triển khai, bởi nếu làm tốt sẽ góp phần cung ứng dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp một cách thuận tiện.

Bên cạnh đó, hiện nay một số ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank đã kết nối, triển khai thí điểm trong giao dịch nộp, rút tiền, triển khai luồng giao dịch nội bộ, dịch vụ mở tài khoản… trên cơ sở xác thực khách hàng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng hoạt động này.

Hiện nay có 120 triệu tài khoản thanh toán tại các tổ chức tín dụng và 51 triệu hồ sơ khách hàng tại CIC với lượng giao dịch lên tới 30 tỷ đô la Mỹ/ngày qua hệ thống ngân hàng, thì việc ứng dụng các giải pháp trên sẽ giúp các giao dịch được thuận tiện, phòng tránh tội phạm, lừa đảo.

Một nội dung quan trọng khác là việc các ngân hàng hướng đến việc cung cấp tín dụng trên cơ sở số - nghĩa là khách hàng không cần đến ngân hàng mà vẫn được vay tín dụng. Một số ngân hàng đã phối hợp với C06 thử nghiệm hệ thống chấm điểm tín dụng công dân trên nền tảng dữ liệu dân cư của Bộ Công an. Qua đó, có thể cho vay tín chấp - bước đầu là đối với các món vay giá trị nhỏ.

Tiến Hoàng/KTDU
Theo kinhtedouong.vn

Từ khóa: