Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tân Tạo giảm lãi 21% sau soát xét, kiểm toán lưu ý khoản đầu tư dự án Nhiệt điện Kiên Lương

Lợi nhuận sau thuế sau soát xét nửa đầu năm 2021 của Tân Tạo giảm 21% so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân được cho là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 59% lên hơn 45 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 4%. Công ty cũng phát sinh khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết không được đề cập ở báo cáo tự lập.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (MCK: ITA, sàn HoSE) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế sau soát xét nửa đầu năm 2021 của Tân Tạo giảm 21% so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân được cho là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 59% lên hơn 45 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 4%. Công ty cũng phát sinh khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết không được đề cập ở báo cáo tự lập.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của ITA tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 322 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đi ngang, đạt 75,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh 2 vấn đề về việc nộp tiền thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng và khoản đầu tư tại dự án Nhiệt điện Kiên Lương.

Theo đó, tập đoàn ghi nhận doanh thu một lần cho toàn bộ thời gian cho thuê lại trên phần đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Tân Tạo – khu mở rộng với tổng diện tích 926.047 m2 và khu công nghiệp Tân Đức trên tổng diện tích 1,68 triệu m2.

Giá vốn bao gồm tiền thuê đất được ước tính dựa trên đơn giá thuê đất của các hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục có liên quan đã được ký kết với cơ quan chức năng có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu. 

Kiểm toán viên nhấn mạnh, Tân Tạo có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất đã được cho thuê lại. Tuy nhiên, số tiền này có thể khác số tiền đã được doanh nghiệp trích trước. Hiện tại, vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định đơn giá này.

Ban lãnh đạo Tân Tạo cho biết đã nộp hồ sơ cần thiết đến các cơ quan Nhà nước và chờ phản hồi về việc xác định, nộp tiền thuê đất một lần. Do đó, công ty quyết định trình bày khoản phải trả Nhà nước liên quan đến chi phí thuê đất này là một khoản nợ tiềm tàng theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cũng lưu ý khoản đầu tư vào Công ty Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và Công ty Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC2) với tổng giá trị 2.170 tỷ đồng, khoản phải thu từ TEDC lên tới 1.412 tỷ đồng. Các khoản này phát sinh liên quan tới quá trình phát triển dự án Nhiệt điện Kiên Lương. Trong khi đó, dự án này vẫn trong quá trình chờ phê duyệt từ các cơ quan chức năng để có thể khởi động.

Giải trình vấn đề trên, ban lãnh đạo Tân Tạo cho biết vẫn tiếp tục bám sát, làm việc với cơ quan, ban ngành trong quá trình chờ các phê duyệt cần thiết từ các Cơ quan Nhà nước cho việc khởi động dự án.

Do đó, Tân Tạo cho rằng khoản công nợ phải thu từ TEDC, giá trị khoản đầu tư vào 2 công ty TEDC, TEC 2 được đảm bảo bằng tài sản cơ sở hạ tầng đã được đầu tư và giá trị diện tích đất của dự án Nhiệt điện Kiên Lương.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: