Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Hà Đô bị xử phạt hành chính do liên quan đến lĩnh vực thuế

Hà Đô có hành vi vi phạm về thuế GTGT, trong đó Công ty kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn mua hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (hóa đơn trước thời điểm thông báo của cơ quan thuế); kê khai thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào không phục vụ sản xuất kinh doanh trong kỳ không đúng quy định.

Tổng Cục thuế TP. Hà Nội vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG - sàn HOSE).

Cụ thể, Hà Đô có hành vi vi phạm về thuế GTGT, trong đó Công ty kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn mua hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (hóa đơn trước thời điểm thông báo của cơ quan thuế); kê khai thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào không phục vụ sản xuất kinh doanh trong kỳ không đúng quy định.

Đối với thuế TNDN, công ty hạch toán chi phí của các hóa đơn mua hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (hóa đơn trước thời điểm thông báo của cơ quan thuế); hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp không đủ hóa đơn chứng từ, không phục vụ sản xuất kinh doanh trong kỳ; chuyển vốn hóa chi phí sử dụng vốn chi trả cho công ty Hà Đô 756 vào dự án An Khánh chưa đúng theo nội dung sử dụng vốn của hợp đồng; hạch toán các khoản tạm ứng không có đủ hồ sơ chứng minh; hạch toán các khoản công nợ phải trả và các khoản ứng trước của khách hàng không có đầy đủ hồ sơ chứng minh.

Cơ quan thuế quyết định xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng đối với Hà Đô. Bên cạnh đó, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau năm 2020 với số tiền 31,36 triệu đồng; giảm lỗ, số tiền 19,16 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2021, HDG ghi nhận doanh thu đạt 3.841,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.333,24 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,1% và tăng 6,3% so với thực hiện trong năm 2020.

Năm 2021, Hà Đô đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 4.863 tỷ đồng và LNST đạt 1.254 tỷ đồng. Theo đó kết thúc năm 2021, doanh nghiệp thực hiện được 79% mục tiêu doanh thu và vượt 1% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản đạt gần 15.975 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 824 tỷ đồng lên hơn 1.030 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận giảm 25% về gần 1.317 tỷ đồng, chủ yếu giảm bất động sản đang xây dựng (từ hơn 1.655 tỷ đồng về hơn 1.074 tỷ đồng). Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 877 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại ba dự án là Khu đô thị Linh Trung (hơn 489 tỷ đồng), Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (gần 187 tỷ đồng) và Thủy điện Dắc Mi (123 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Hà Đô ghi nhận gần 10.594 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm (chiếm hơn 66% nguồn vốn, gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 70%, ghi nhận gần 7.465 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: