Sự kiện hot
4 tháng trước

Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Tiêu thụ thép tháng 9 đạt 117.589 tấn, giảm 41,4% so với cùng kỳ

Theo KIS, tổng sản lượng tiêu thụ thép tháng 9 của Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đạt 117.589 tấn, giảm 41,4% so với cùng kỳ nhưng tăng 15,7% so với tháng trước.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo mới được cập nhật đối với Tập đoàn Hoa Sen (HSG), Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) cho biết, sản lượng thép tôn chiếm 72,2% tổng sản lượng tiêu thụ tháng 9, đạt 84.896 tấn, tăng 13,5% so với tháng trước và giảm 52,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cũng cho biết, sản lượng xuất khẩu thép tôn (35.185 tấn) giảm đáng kể 74,3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng 48,3% t/t, điều này cho thấy nhu cầu toàn cầu yếu.

Cũng theo KIS, sản lượng thép áo trong nước đạt 49.801 tấn (giảm 2,6% so với tháng trước, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái) và sản lượng ống thép đạt 31.851 tấn (tăng 23,3% so với tháng trước và tăng 55,5% so với cùng kỳ).

Tổng sản lượng tiêu thụ trong FY2022 (10/2021 – 8/2022) giảm 21,8% so với cùng kỳ xuống 1.787.694 tấn do sản lượng ống thép giảm 28,2% so với cùng kỳ xuống 338.788 tấn và thép tôn giảm 20,2% so với cùng kỳ xuống 1.448.906 tấn.

Tổng sản lượng xuất khẩu của FY2022 (chiếm 48,9% tổng doanh thu; 874.594 tấn) giảm 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi sản lượng tiêu thụ nội địa (913.100 tấn) cũng giảm 9,4% so với cùng kỳ do sản lượng ống thép trong nước giảm (giảm 26,6 % so với cùng kỳ năm ngoái).

Thanh Thanh

Theo KTĐU

Từ khóa: