Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cập nhật HSG: Sản lượng bán mạnh mẽ, giá HRC tăng hỗ trợ KQKD quý I

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) báo cáo Báo cáo tài chính (BCTC) quý I năm tài chính 2021 (niên độ tài chính của HSG bắt đầu từ ngày 30/09) với doanh thu đạt 9,1 nghìn tỷ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) 572 tỷ đồng (tăng 216% so với cùng kỳ).

Nguồn: VCSC

Nguồn: VCSC

Bộ phận phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có báo cáo cập nhật đối với CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG).

Theo VCSC, Con số LNST sau lợi ích CĐTS quý I/2021 chính thức là tương đương với kết quả sơ bộ là 572 tỷ đồng công bố tại ĐHCĐ thường niên của HSG ngày 21/01/2021. Lợi nhuận mạnh mẽ này được dẫn dắt bởi mức tăng hơn 60% của thép cuộn cán nóng (HRC) từ mức đáy 4 năm trong tháng 5/2020, dẫn đến mức tăng biên LN gộp mạnh mẽ của các nhà sản xuất tôn mạ như HSG trong giai đoạn nửa cuối 2020. Chi phí tài chính thấp hơn cũng là một yếu tố khác hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của HSG trong quý I năm tài chính 2021.

Khi các KQKD này cao hơn dự báo của VCSC, VCSC cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, tính cho cả năm 2021, VCSC hiện có quan điểm thận trọng hơn cho tăng trưởng biên LN gộp của HSG.

VCSC cho rằng mức tăng mạnh trong giá HRC nhiều khả năng sẽ không lặp lại trong năm 2021 khi giá HRC hiện đang ở mức cao nhất trong 9 năm qua và có rủi ro giảm trong trung hạn. Ngoài ra, dù biến động giá HRC có khả năng tạo ra thêm cơ hội cho biên LN gộp mở rộng trong năm 2021, VCSC nhận thấy các công ty tôn mạ có ít khả năng tăng biên lợi nhuận bằng cách chủ động giao dịch theo biến động giá HRC trong năm 2021 so với năm 2020.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: