Sự kiện hot
2 năm trước

Thực phẩm Sao Ta báo lãi 110 tỷ đồng trong quý IV/2021

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.199,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 286,93 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,8% và 27% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã chứng khoán FMC - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 và lũy kế năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.444,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 110,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,4% và 73,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,9% lên 14%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 29,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 46,3 tỷ đồng lên 201,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 82,5%, tương ứng tăng thêm 7,42 tỷ đồng lên 16,41 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,8%, tương ứng tăng thêm 12,63 tỷ đồng lên 104,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.199,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 286,93 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,8% và 27% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của FMC tăng 57,2% so với đầu năm lên 2.690,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 940,77 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 794,4 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 368,1 tỷ đồng, chiếm 13,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 262,97 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trước đó, Thực phẩm Sao Ta vừa báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ hơn 6,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư đã được lựa chọn trước đó là Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam; theo giá chào bán 50.000 đồng/cp. 

Trước khi thực hiện giao dịch, C.P. Việt Nam sở hữu hơn 9,7 triệu cổ phiếu FMC (tương đương 16,56% vốn) và từ ngày 28/12, nhà đầu tư đến từ Thái Lan này sở hữu xấp xỉ 16,3 triệu cổ phiếu FMC, tương đương nắm giữ 24,9% vốn Sao Ta.

Lượng cổ phiếu riêng lẻ FMC được chào bán trong đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày 28/12/2021.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: