Sự kiện hot
2 năm trước

Thực phẩm Sao Ta (FMC): Doanh số tiêu thụ tăng 90% trong tháng 1/2022

Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN; HoSE: FMC) mới đây đã thông báo kết quả kinh doanh tháng 1/2022.

Thực phẩm Sao Ta (FMC) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh tháng 1/2021 với sản lượng tôm thành phẩm đạt 1.820 tấn, tăng 40% và sản lượng nông sản đạt 164 tấn, tăng 15% so cùng kỳ năm 2021.

Tương ứng, doanh số tiêu thụ Công ty trong tháng đạt 28,9 triệu USD, tương đương 659 tỷ đồng và tăng 90% so cùng kỳ năm 2021. Theo FMC, doanh số tăng mạnh do có lô hàng xuất cận cuối năm 2021 chỉnh sang tiêu thụ năm 2022 (không có báo cáo ở tháng 12/2021).

Cùng với đó, Khang An (đơn vị thành viên) có doanh số cao hơn hẳn do tháng 1/2021 là tháng đầu tiên hoạt động nên doanh số còn thấp. Đây được xem là cột mốc doanh số mới trong quá trình phát triển của Sao Ta.

Doanh nghiệp lý giải doanh số tháng 1 tăng mạnh do có lô hàng xuất cận cuối năm 2021 chỉnh sang tiêu thụ năm 2022 (không có báo cáo ở tháng 12/2021). Cùng với đó, Khang An (đơn vị thành viên) có doanh số cao hơn hẳn do tháng 1/2021 là tháng đầu tiên hoạt động nên doanh số còn thấp. Đây được xem là cột mốc doanh số mới trong quá trình phát triển của Sao Ta.

Từ ngày 7/2, trại tôm Sao Ta tiến hành thả giống vụ chính năm 2022 và dự kiến hoàn tất trong 20 ngày.

Trong quý IV/2021, doanh thu của FMC đạt 1.444,4 tỷ đồng tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2020. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,9% lên 14%.

Lợi nhuận gộp tăng 29,8% đạt 201,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 82,5%, tương ứng tăng thêm 7,42 tỷ đồng lên 16,41 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,8%, tương ứng tăng thêm 12,63 tỷ đồng lên 104,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lợi nhuận sau thuế đạt 110,4 tỷ đồng tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước,  EPS đạt 1.867 đồng.

Theo FMC, lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ chủ yếu do lợi nhuận từ thu hoạch tôm tự nuôi, làm giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận đáng kể cho hiệu quả hoạt động chung của công ty.

Lũy kế trong năm 2021, doanh thu FMC đạt 5.199,1 tỷ đồng tăng 17,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 286,93 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: