Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cổ phiếu Thủ Đức House (TDH) bị đưa vào diện cảnh báo từ 28/5

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) vào diện cảnh báo.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, HOSE quyết định đưa cổ phiếu TDH vào diện cảnh báo từ ngày 28/5 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -363,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới ngày 31/12/2020 là -142,99 tỷ đồng.

Mới đây, HOSE đã có thông báo nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020 và BCTC quý 1/2021 lần 2 đối với công ty và đề nghị công ty khẩn trương nộp báo cáo tài chính và báo cáo thường niên, đồng thời giải trình về việc chậm công bố thông tin.

Trong báo cáo kiểm toán năm 2020 doanh nghiệp đã công bố, doanh thu giảm 4,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 0,2% về còn 1.961 tỷ đồng; lợi nhuận của công ty mẹ giảm thêm 333,1 tỷ đồng từ lỗ 30 tỷ đồng lên lỗ 363 tỷ đồng. Việc tăng lỗ chủ yếu do chi phí doanh nghiệp tăng thêm 307 tỷ đồng, từ mức 96 tỷ đồng lên 403 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thuyết minh chủ yếu do việc tăng dự phòng nợ phải thu khó đòi từ 4,7 tỷ đồng lên 307,7 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Thời báo Tài chính được biết, kiểm toán còn đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc vi phạm hành chính về thuế của Thu Duc House. Trước đó, từ đầu tháng 3/2021, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế đến các ngân hàng Thu Duc House có mở tài khoản để thu hồi số tiền thuế lên đến hơn 451 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một 1 tháng cưỡng chế tài khoản nhưng không thu đủ tiền thuế, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định cưỡng chế hóa đơn với Thu Duc House trong thời hạn 1 năm, kéo dài đến 30/3/2022.

Trong báo cáo kiểm toán, đến 31/03/2021, khoản phải thu ngắn hạn của TDH đạt trên 1.493 tỷ đồng, tăng 479 tỷ đồng, tương đương 47% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản phải thu khác chiếm 970 tỷ đồng, bao gồm 396 tỷ đồng phải thu đối với các khoản phải nộp theo các quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, đối với khoản mục trả trước cho người bán ngắn hạn liên quan đến Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại xây dựng Đại Lộc Phát (209 tỷ đồng) là nguyên nhân chính khiến TDH phải trích lập dự phòng khó đòi tăng cao từ 1 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng.

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: