Sự kiện hot
2 năm trước

Thuduc House thoái vốn tại Phát triển Nhà Deawon – Thủ Đức

Doanh nghiệp muốn bán hơn 12,9 triệu cổ phiếu, tương đương 40% vốn DWTD với giá 81,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày được HĐQT thông qua

HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức (DWTD). Doanh nghiệp muốn bán hơn 12,9 triệu cổ phiếu, tương đương 40% vốn DWTD với giá 81,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày được HĐQT thông qua.

Tại thời điểm 30/6, Thuduc House có 6 công ty con trực tiếp và 2 công ty con gián tiếp, riêng Fideco chỉ sở hữu 35% vốn nhưng nắm quyền kiểm soát.

Tăng lãi 12 lần nhờ bán công ty con

Theo báo cáo tài chính quý 2/2021 của THD, doanh thu thuần ghi nhận giảm mạnh nhưng vẫn lãi cao nhờ bán vốn công ty con. Doanh thu thuần của công ty chỉ đạt 119 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý vọt lên 216 tỷ đồng, tăng 174% so với cùng kỳ, cộng thêm việc mạnh tay tiết giảm chi phí (lãi vay, phí bán hàng và quản lý) giúp công ty báo lãi ròng hơn 140 tỷ đồng, cao gấp hơn 12 lần so với quý II/2020. Trước đó, cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp lỗ ròng 19,8 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân khiến doanh thu tài chính tăng trong kỳ là công ty đã hoàn tất thanh lý các khoản đầu tư tại Công ty Song Hỷ Quốc tế, Công ty Đầu tư Khoáng sản VICO Quảng Trị. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nhận cổ tức và lợi nhuận được chia cao hơn từ Công ty Bách Phú Thịnh và Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức.

Mặc dù vượt khó trong quý II với mức lãi ròng tăng cao gấp 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty tính đến 30/6 lại âm tới hơn 577 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với kỳ (quý II/2020 chỉ âm hơn 115 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần giảm 56% còn gần 440 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, TDH vẫn ghi nhận hơn 396 tỷ đồng phải thu Cục thuế TP. HCM theo các quyết định liên quan đồng thời ghi nhận phải thu khoản tạm nộp cơ quan chức năng hơn 365,5 tỷ đồng.

Tổng tài sản đến cuối quý II ghi nhận hơn 4,317 tỷ đồng - giảm 22% so với đầu năm trong đó cả giá trị tài sản cố định lẫn chi phí sản xuất dở dang tồn kho đều giảm lần lượt 68% và 63% còn 143 tỷ đồng và 377 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty giảm 44% còn hơn 1,869 tỷ đồng đồng thời không còn lớn hơn vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, tổng nợ vay của TDH cũng giảm 62% về mức gần 391 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: