Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tiết giảm giá vốn hàng bán, biên lợi nhuận gộp Hà Đô tăng lên 65%

Tính chung 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của HDG đạt 2.453,9 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 1.347,4 tỷ đồng, chiếm 55% tổng doanh thu; doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời đạt 698,9 tỷ đồng, chiếm 28%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của HDG đạt 728,8 tỷ đồng, giảm 24%.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 633,2 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giá vốn hàng bán giảm 55% về mức 219,6 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 16% lên 413,6 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 42,3% lên 65,3%.

Trong kỳ, ngoài chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng 37%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 90% và 6%. Kết quả, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 247,9 tỷ đồng, tăng 32%.

Tính chung 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của HDG đạt 2.453,9 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 1.347,4 tỷ đồng, chiếm 55% tổng doanh thu; doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời đạt 698,9 tỷ đồng, chiếm 28%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của HDG đạt 728,8 tỷ đồng, giảm 24%.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 10% so với hồi đầu năm lên hơn 15.266 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 69,96 tỷ đồng lên hơn 321,19 tỷ đồng (kinh doanh chứng khoán là gần 178 tỷ đồng); các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14% xuống 1.522 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 33% xuống 1.170 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận tăng 6% lên hơn 10.468 tỷ đồng; riêng nợ vay ngắn hạn và dài hạn lần lượt giảm 38% xuống 526 tỷ đồng và tăng 4% lên 5.961 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: