Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Timexco lỗ ròng gần 6 tỷ trong quý 3/2021

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (Timexco, HNX: TMC) báo lỗ ròng gần 6 tỷ đồng trong quý 3/2021 do chi phí vận hành cao trong khi doanh thu thuần giảm hơn phân nửa.

Kết thúc quý 3, doanh thu thuần của TMC giảm 53% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 157 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận gộp giảm 54%, còn gần 13 tỷ đồng.

Trong khi đó, TMC phải chịu chi phí bán hàng hơn 13 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ, cộng thêm chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 7 tỷ đồng.

Với chi phí vận hành vượt mặt lãi gộp, TMC chịu lỗ ròng gần 6 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ năm trước lãi ròng gần 6 tỷ đồng.

Thua lỗ ở quý 3 kéo lãi ròng 9 tháng đầu năm giảm gần phân nửa so cùng kỳ, còn hơn 1 tỷ đồng.

Năm 2021, TMC đặt mục tiêu doanh thu đạt 1,770 tỷ đồng, tăng 25% và kỳ vọng lãi sau thuế  đạt 12 tỷ đồng, tăng gần 56% so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch đặt ra, Công ty mới thực hiện được 54% chỉ tiêu doanh thu và 11% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của TMC đạt hơn 364 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và giá trị đầu tư ngắn hạn lần lượt giảm 58% và 38%.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng mạnh 84% và 39% so với đầu năm.

Nợ phải trả tại ngày 30/09/2021 tăng 45% so với đầu năm, lên hơn 179 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng đến 73%, lên hơn 102 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ vay ngắn hạn giảm 29% so với đầu năm, còn gần 15 tỷ đồng. 

CTCP TM Xuất nhập khẩu Thủ Đức là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối xăng dầu; Kinh doanh sắt thép xây dựng; Kinh doanh hàng kim khí điện máy, xe ô tô, xe máy và dụng cụ gia đình; Kinh doanh bất động sản, dịch vụ kho bãi, nhà hàng tiệc cưới hội nghị..

My Oanh

Theo KTĐU

Từ khóa: