Sự kiện hot
6 năm trước

Trái phiếu doanh nghiệp tăng sức hút

Theo Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), trong 9 tháng đầu năm 2018, TCBS đã phát hành thành công hơn 33.000 tỷ đồng trái phiếu cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Kết quả tích cực này nhờ trong quý II và III/2018, thị trường cổ phiếu biến động khó lường, một phần dòng tiền dịch chuyển vào các sản phẩm ít rủi ro, trong đó sức mua trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh.

Thị trường trái phiếu có diễn biến khả quan giúp Công ty tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, với 81% thị phần khi kết thúc quý III/2018.

Với một loạt giao dịch có khối lượng lớn đang thực hiện và dự kiến hoàn tất trong quý IV, dự kiến cả năm 2018, TCBS sẽ phát hành được khoảng 60.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 73% so với tổng khối lượng 34.637 tỷ đồng đạt được trong năm 2017.

H.Hòe

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: