Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Từ 1/7, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải nộp thuế TNCN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định nâng mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế thu nhập cá nhân từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, theo đó mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng một năm) mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, mức giảm trừ cho người phụ thuộc cũng được điều chỉnh, tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. 

Theo Nghị quyết, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy cảnh 9 triệu đồng một tháng được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Nam Anh

Theo KTDU

Từ khóa: