Sự kiện hot
2 tháng trước

Tuyên Quang: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa giải ngân tốt nguồn vốn

Trước tình hình dịch Covid - 19 diễn biến rất phức tạp, thời gian qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) luôn tăng cường thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội.

Với đặc thù của NHCSXH là thực hiện giao dịch cố định tại các xã, phường, thị trấn nhưng diễn biến của dịch Covid-19 thời gian qua rất phức tạp, gây ra nhiều khó khăn cho khâu giao dịch. Để hoàn thành mục tiêu kép “vừa giải ngân kịp thời, vừa thực hiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19”, NHCSXH huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Trên địa bàn huyện Lâm Bình hiện có 10 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn để thực hiện việc giải ngân, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi tiết kiệm nhằm tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân trên địa bàn huyện. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm giao dịch ở các xã luôn được lãnh đạo NHCSXH huyện Lâm Bình đặc biệt quan tâm và ưu tiên bố trí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch một cách có hiệu quả.

NHCSXH huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) nỗ lực thực hiện mục tiêu kép “vừa giải ngân kịp thời, vừa thực hiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19”. 

Tại các điểm giao dịch ở xã ngoài việc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) của Bộ Y tế, tất cả cán bộ tham gia Tổ Giao dịch xã đều thực hiện việc đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn, bố trí chỗ làm việc thông thoáng, có khoảng cách an toàn giữa các giao dịch viên, giữa cán bộ ngân hàng với Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn, cán bộ hội đoàn thể và khách hàng đến tham gia giao dịch. Đối với Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn và khách hàng trước khi thực hiện giao dịch với ngân hàng đều được cán bộ hội, đoàn thể tuyên truyền việc đeo khẩu trang và vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn.

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lâm Bình còn tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép" là vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn huyện hiện nay đang triển khai 19 chương trình tín dụng ưu đãi.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, doanh số cho vay là 77 tỷ 491 triệu đồng, với 1.728 lượt hộ được vay vốn. Dư nợ toàn huyện đạt 394 tỷ 033 triệu đồng. Trong đó, có 1.251 hộ vay để phát triển sản xuất đáp ứng nhu cầu về vốn của người dân trên địa bàn huyện để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người dân ở khu vực nông thôn đang chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch covid-19. Đồng thời để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, nguồn vốn đã giúp các hộ gia đình xây dựng được 915 công trình nước sạch và nhà vệ sinh để đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lâm Bình còn thực hiện việc gia hạn nợ cho nhiều khách hàng vay vốn chưa có điều kiện hoàn vốn.

Hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Lâm Bình đang diễn biến rất phức tạp, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác căn cứ vào tình hình của dịch bệnh để có hướng khắc phục khó khăn, tiếp tục triển khai các hoạt động giao dịch, giải ngân một cách linh hoạt, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phấn đấu giải ngân nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng, đảm bảo nguồn vốn kịp thời đến với các đối tượng thụ hưởng để đầu tư phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tạ Thành

Theo KTĐU

Từ khóa: