Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Vì sao dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020?

Nhằm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cuối năm 2020. UBND tỉnh Tuyên Quang đã có ý kiến dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020.

Tuyên Quang dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020. Ảnh: Internet

Tuyên Quang dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020. Ảnh: Internet

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 28/8/2020 về việc tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020.

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 707/BCĐ- CQTT ngày 24/8/2020 về việc bảo cáo, đề xuất việc tổ chức Lễ đón nhận và Lễ hội.

Theo đó, ngày 31/8, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản gửi đến các sở, ban ngành địa phương yêu cầu tạm dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên để tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội cuối năm 2020. 

Đồng thời, giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, có trách nhiệm thông báo về việc dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và chủ động bố trí thời gian cho các công việc khác đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Trước đó, theo kế hoạch, việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25-26/9/2020 (9-10/8 Âm lịch) tại thành phố Tuyên Quang với rất nhiều các hoạt động khác để du khách có thể trải nghiệm như: Trưng bày, triển lãm di sản then Tày, Nùng, Thái Việt Nam và các sản vật đặc sắc của các địa phương; Trưng bày, giới thiệu sản vật đặc sắc, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang; Giới thiệu không gian Ẩm thực xứ Tuyên và Lễ hội bia Hà Nội; Hội chợ thương mại và du lịch; Chương trình đưa hàng Việt về khu đô thị; Giải Quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang mở rộng...

Việc tổ chức Lễ đón nhận nhằm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, các dân tộc Tày, Nùng, Thái nói riêng. Đồng thời tuyên truyền, quảng bá sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về giá trị và ý nghĩa của di sản gắn với quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của mỗi địa phương có di sản Then.

Đây là dịp để tỉnh tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế với nhân dân cả nước và quốc tế về hình ảnh đất nước, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến; tiếp tục xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. 

Cũng theo dự kiến, sự kiện có sự tham gia của 11 tỉnh: Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, góp phần tăng cường giới thiệu với nhân dân cả nước và quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng; tiếp tục xây dựng Lễ hội thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang.

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: