Sự kiện hot
2 năm trước

VCSC chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 12%

Với gần 333 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 400 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 29/12.

CTCP Chứng khoán Bản Việt - VCSC (mã chứng khoán VCI - HOSE) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.200 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 20/12.

Với gần 333 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 400 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 29/12.

Trong quý III/2021, VCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 922 tỷ đồng, tăng 228%; lợi nhuận trước thuế đạt 399 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 329 tỷ đồng, tăng 245% so với quý III/2020.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng môi giới ghi nhận doanh thu 229 tỷ đồng, tăng 172% so với quý III/2020; mảng tự doanh ghi nhận 433 tỷ đồng, tăng 368% và mảng cho vay ký quỹ ghi nhận 158 tỷ đồng; tăng 166%.

Theo VCSC, hoạt động giao dịch từ khối khách hàng trong nước duy trì ở mức cao, hỗ trợ doanh thu môi giới cá nhân tăng 200% trong quý III/2021. Đồng thời, hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được cải thiện trong quý III/2021, hỗ trợ mức tăng 142% của doanh thu môi giới tổ chức của VCSC so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.584 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 1.267 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.031 tỷ đồng, tăng 147%. EPS trong 9 tháng đạt 3.100 đồng.

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng vốn chủ sở hữu đạt 6.338 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối quý II/2021 và tăng 40% so với cuối năm 2020.

Các khoản vay nợ của VCSC đạt tổng cộng là 6.333 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối quý II/2021 và tăng 88% so với cuối năm 2020. Tất cả các khoản nợ đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cho vay ký quỹ. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của VCSC giữ mức thấp 99,9% tại cuối quý III/2021.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: