Sự kiện hot
3 năm trước

Viettel Global bị xử phạt 100 triệu vì lỗi công bố thông tin

VGI bị xử phạt do không công bố Báo cáo tài chính (BCTC) các năm 2019, 2020, dự thảo Nghị quyết để thông qua từng vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2019, 2020 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Viettel Global bị xử phạt 100 triệu vì lỗi công bố thông tin - Ảnh 1

Tổng CTCP Đầu tư quốc tế Viettel (mã: Viettel Global, mã: VGI) bị Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt Viettel Global vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Thanh tra UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng CTCP Đầu tư quốc tế Viettel (mã: Viettel Global, mã: VGI) số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân việc VGI bị xử phạt do không công bố Báo cáo tài chính (BCTC) các năm 2019, 2020, dự thảo Nghị quyết để thông qua từng vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2019, 2020 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngoài ra, doanh nghiệp  cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên HNX các tài liệu như: Giải trình nguyên nhân chênh lệnh lợi nhuận sau thuế (LNST) BCTC riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước tại BCTC quý II, quý IV/2019, quý I/2020.

Và giải trình nguyên nhân chênh lệnh LNST so với cùng kỳ năm trước và ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC đối với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán,…

Năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận 18.900 tỷ đồng doanh thu và 1.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 10% và 3% so với năm 2019. Đóng góp chính vẫn là mảng dịch vụ viễn thông với hơn 17.500 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Viettel Global đạt lần lượt là 59.004 tỷ và 30.269 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, cuối năm 2020, vốn hóa thị trường của cổ phiếu VGI dao động quanh mức 100.000 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với một năm trước đó.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: