Sự kiện hot
5 tháng trước

Vinapharm dự chi 135 tỷ trả cổ tức còn lại năm 2020

Với 237 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng công ty Dược Việt Nam sẽ chi khoảng 135 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm, DVN)  vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức còn lại của năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp lên phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5,70%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 570 đồng. Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ được chốt vào ngày 23/3, thời gian thanh toán 25/4.

Như vậy với 237 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng công ty Dược Việt Nam sẽ chi khoảng 135 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu Vinapharm đạt 4.875 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2020. Trừ các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ nhưng cũng mới chỉ hoàn thành 97% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến 31/12/2021, Vinapharm còn 691 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 243 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 58 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu.

Hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm còn 1.073 tỷ đồng, giảm 341 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó đã có 22 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Giá trị hàng tồn kho giảm mạnh chủ yếu ở giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu và hàng mua đi đường.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: