Sự kiện hot
2 năm trước

Tập đoàn Hà Đô dự chi hơn 200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021

Với hơn 203 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 200 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Thời gian thanh toán là 20/4.

Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2021.

Cụ thể, đơn vị đưa ra kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 18/3.

Với hơn 203 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 200 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Thời gian thanh toán là 20/4.

Trong quý IV/2021, HDG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.388 tỷ đồng tăng 19% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn hàng bán giảm gần 23% nên lãi gộp đạt 952 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp tăng mạnh từ 51,6% lên 65,5%.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, Hà Đô lãi sau thuế đạt hơn 604 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ hơn 520 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ - Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất theo quý trong lịch sử hoạt động của HDG.

Luỹ kế cả năm 2021, Hà Đô đạt gần 3.842 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23% và LNST đạt hơn 1.333 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. LNST công ty mẹ là 1.090 tỷ đồng tăng 11,3% so với năm 2020 - Đây cũng là lần đầu tiên HDG có lợi nhuận vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu cả năm của công ty, mảng kinh doanh bất động sản đóng góp nhiều nhất với hơn 2.091 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Tiếp đó doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời đạt gần 1.276 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản đạt gần 15.975 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 824 tỷ đồng lên hơn 1.030 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận giảm 25% về gần 1.317 tỷ đồng, chủ yếu giảm bất động sản đang xây dựng (từ hơn 1.655 tỷ đồng về hơn 1.074 tỷ đồng). Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 877 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại ba dự án là Khu đô thị Linh Trung (hơn 489 tỷ đồng), Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (gần 187 tỷ đồng) và Thủy điện Dắc Mi (123 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: