Sự kiện hot
3 năm trước

Xây dựng Hòa Bình (HBC) chuẩn bị phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Số tiền 32,5 tỷ đồng thu được nhằm bổ sung vốn lưu động cho công ty.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành 3,25 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng 1,34% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. 

Cụ thể, giá cổ phiếu ESOP trong đợt phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 60% so với thị giá cổ phiếu HBC chốt phiên 20/12 (25.500 đồng/cp).

Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Số tiền 32,5 tỷ đồng thu được nhằm bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Thời gian phát hành ESOP dự kiến trong tháng 12 này hoặc tháng 1 năm sau, trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, bên cạnh việc phát hành ESOP, HBC còn dự kiến phát hành 4,62 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên đang làm việc cho công ty, với 1 quyền mua được mua 1 cp với giá bằng mệnh giá. Quyền mua có hiệu lực ba năm kể từ 1/1/2021 với điều kiện nhân viên đã làm việc tại HBC liên tục trong ba năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021 HBC ghi nhận doanh thu thuần giảm 21% xuống 2.092 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 22% về gần 116 tỷ đồng, kéo theo biên lợi nhuận gộp giảm còn 5,5%. Mức biên lợi nhuận này đã cải thiện so với vùng đáy 5,1% vào quý IV/2020 nhưng thấp hơn so với hai quý đầu năm nay.

Doanh thu tài chính giảm 19% xuống hơn 14 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi bán hàng trả chậm, hậm thanh khoán. Phần thu nhập khác (không thuyết minh) giảm mạnh từ gần 76 tỷ về 1,6 tỷ đồng, khiến lợi nhuận khoản mục này thấp hơn cùng kỳ 95%. Lãi sau thuế theo đó giảm 90% còn hơn 5 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, Hòa Bình ghi nhận doanh thu giảm 6% xuống 7.535 tỷ. Lợi nhuận sau thuế 73 tỷ đồng, phần thuộc về cổ đông công ty mẹ là hơn 80 tỷ đồng, tăng 23%.

Năm 2021, ban lãnh đạo Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 181% so với kết quả thực hiện năm trước. Như vậy, công ty hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 31% kế hoạch lợi nhuận. 

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: