Sự kiện hot
3 năm trước

Xây lắp Điện 1 (PC1): Sản lượng thủy điện lớn giúp gia tăng lợi nhuận

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 (PC1) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý III/2020 mạnh mẽ với lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) tăng gấp đôi đạt 159 tỷ đồng trong quý III/2020 so với quý III/2019. KQKD tích cực chủ yếu nhờ tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm mạnh mẽ từ danh mục thủy điện của PC1, bàn giao dự bán BĐS PCC1 Thanh Xuân và ghi nhận doanh thu lớn từ mảng xây lắp điện.

Sản lượng thủy điện lớn giúp gia tăng lợi nhuận. Ảnh: IT

Sản lượng thủy điện lớn giúp gia tăng lợi nhuận. Ảnh: IT

Nhìn chung, theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo hiện tại, đặc biệt là mảng thủy điện, khi LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng năm 2020 đạt 373 tỷ đồng (+24% YoY), hoàn thành 88% dự báo cả năm của VCSC.

Mảng thủy điện ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III/2020 khi lượng mưa phục hồi đáng kể. Lợi nhuận gộp mảng thủy điện của PC1 đạt 175 tỷ đồng trong quý III/2020 – tăng 97% YoY và 63% QoQ – chủ yếu nhờ lượng mưa phục hồi mạnh trong quý III/2020 và đóng góp từ nhà máy thủy điện Mông Ân (công suất 30 MW) đã bắt đầu vận hành vào quý 1/2020.

VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đáng kể dự báo hiện tại cho mảng thủy điện khi (1) lợi nhuận gộp mảng thủy điện của PC1 đạt 97% dự báo năm 2020 của VCSC và (2) các đợt bão diễn ra tại Việt Nam trong tháng 10 cho thấy sản lượng điện quý IV/2020 có khả năng duy trì mạnh mẽ so với cùng kỳ.

PC1 ghi nhận doanh thu từ xâp lắp điện đạt 713 tỷ đồng (+159% YoY) trong quý III/2020. KQKD này phù hợp với dự báo của VCSC cho rằng việc ghi nhận doanh thu mảng xây lắp điện của PC1 sẽ tăng tốc trong 6 tháng cuối năm 2020. Nhìn chung, doanh thu và lợi nhuận gộp mảng xây lắp điện của PC1 lần lượt hoàn thành 59% và 70% dự báo cả năm của VCSC.

PC1 bàn giao 70% dự án BĐS PCC1 Thanh Xuân trong 9 tháng năm 2020, chậm hơn nhẹ so với kế hoạch của ban lãnh đạo là bàn giao toàn bộ trong quý III/2020, do các gián đoạn từ làn sóng dịch COVID-19 thứ hai – Việt Nam đã kiểm soát nhanh chóng và hiệu quả dịch bệnh. Tuy nhiên, VCSC vẫn cho rằng PC1 có khả năng hoàn tất quá trình này trong năm 2020. Doanh thu và lợi nhuận gộp mảng BĐS lần lượt đạt 72% và 89% dự báo của VCSC.

Cả ba dự án điện gió đã bắt đầu xây dựng trong quý III/2020. Theo báo cáo tài chính của PC1, VCSC ước tính Renova (đối tác chiến lược của PC1 trong 3 dự án điện gió) đầu tư thêm 200 tỷ đồng vốn mới trong quý 3/2020 (khoảng 400 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2020) vào 3 dự án điện gió của PC1.

Theo PC1, công ty hiện đi đúng tiến độ để hoàn thành 3 dự án điện gió này trước khi mức phí đấu nối thuận lợi hiện tại hết hạn áp dụng vào tháng 11/2021.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: