Sự kiện hot
5 tháng trước

55 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý III

19 mã cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, trong đó có AAM, CIG, DLG. 7 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng, trong đó gồm APC, CTR, EVF.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý III năm nay. Cụ thể, 19 mã cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo: AAM, CIG, DLG, DXV, FLC, HAI, HNG, NVT, OCG, PIT, RDP, ROS, SCD, SMA, TCR, TNI, TTF, VAF, VOS.

20 thuộc diện bị kiểm soát: AST, HAG, HOT, HU1, HU3, HVN, JVC, LCM, MCG, PMG, PTC, PTL, QBS, SII, SJD, TDH, TGG, UDC, VFG, VNS.

7 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng: APC, CTR, EVF, FUEKIV30, GMH, HHV, PGV.

6 mã có lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên BCTC kiểm toán hoặc hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm: APC, CII, CTI, PNC, SKG, VIC.

2 mã chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán 2021 quá 5 ngày làm việc kể từ khi hết hạn công bố: POM, VMD.

Riêng mã FIR thuộc trường hợp chưa đủ thời gian 6 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo ndh.vn

Từ khóa: