Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Bắc Giang Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hòa Yên

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hòa Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000).

Picture 1
Ảnh minh họa.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã Tiên Sơn, Trung Sơn, Hương Mai của huyện Việt Yên và xã Đông Lỗ của huyện Hiệp Hòa; ranh giới được giới hạn như sau; phía Bắc giáp thôn Xuân Hồng và thôn Ấp Bầu, xã Đông Lỗ; phía Nam giáp ĐT398 và đất nông nghiệp xã Tiên Sơn, Trung Sơn và xã Hương Mai; phía Đông giáp dân cư hiện trạng và ruộng canh tác thôn Đồng Quan; phía Tây giáp ĐT398B và ruộng canh tác của xã Đông Lỗ.

Nguyên tắc đồ án quy hoạch phân khu xây dựng phải phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hiện trạng khu vực nghiên cứu, tuân thủ những quy định về bảo vệ hành lang an toàn của các công trình hạ tầng kỹ thuật đi qua khu vực, phân tích, đánh giá nhu cầu, mô hình phát triển dịch vụ cho khu vực khai thác triệt để điều kiện địa hình tự nhiên để tạo ra không gian hợp lý trong khu vực.

Đánh giá thực trạng, các quy hoạch, dự án liên quan, hiện trạng công tác 3 quản lý bảo tồn và đầu tư xây dựng, xác định các nội dung kế thừa và nội dung cần phải điều chỉnh đặc điểm về kinh tế, xã hội, các hoạt động liên quan đến văn hóa và các động lực phát triển, quy mô đất đai. Thực trạng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường.

Xác định tính chất, mục tiêu, động lực phát triển của khu vực, lựa chọn các chỉ tiêu đất đai, kinh tế - kỹ thuật (cấp nước, cấp điện, thoát nước…) phù hợp với tính chất, loại hình dịch vụ và yêu cầu phát triển; xác định quy mô các khu chức năng: Văn phòng, thương mại dịch vụ, đất công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, khu vực nghĩa trang, khu cần bảo tồn...; xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình đối với từng ô đất; khoảng lùi công trình đối với các trục đường; vị trí; xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn.

Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu, khắc phục những yếu tố tác động đối với khu dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí khu vực quy hoạch.

UBND tỉnh chỉ đạo ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: