Sự kiện hot
2 năm trước

Bamboo Capital huy động 500 tỷ trái phiếu cho 2 công ty con

Tổng nợ vay của doanh nghiệp tính đến thời điểm cuối tháng 9 lên đến 12.913 tỷ đồng, gấp 2,8 lần con số đầu năm, chưa bao gồm hơn 1.370 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Riêng dư nợ vay dài hạn gần 10.951 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với đầu năm và chủ yếu là nợ trái phiếu.

Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, đơn vị dự kiến sẽ phát hành 5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/tp. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. 

Lô trái phiếu nêu trên có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11,5%/năm cho hai kỳ đầu tiên. Trong các kỳ tiếp theo, lãi suất bằng tổng lãi tham chiếu tại kỳ đó cộng biên độ 6%/năm. Lãi được trả 6 tháng/lần. Dự kiến trái phiếu sẽ được chào bán từ quý IV/2021 đến quý I/2022, sau khi UBCK cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Theo quy định, nhà đầu tư cá nhân cần phải đặt mua tối thiểu 1.000 trái phiếu còn nhà đầu tư tổ chức cần mua tối thiểu là 10.000 trái phiếu. Thương vụ được thu xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Về mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu, doanh nghiệp sẽ dùng 247 tỷ đồng cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay, số tiền 253 tỷ còn lại cho vay tại CTCP BCG Wind Sóc Trăng. Thời gian giải ngân hai khoản vay trên trong quý I/2022.

Cả hai đơn vị trên đều là công ty con thuộc Bamboo Capital. Trong đó, Điện gió Đông Thành 2 đang là chủ đầu tư của dự án điện gió trên biển Đông Thành 2 với công suất 120 MW và tổng mức đầu tư 220 triệu USD. Dự án này vừa được hòa lưới điện quốc gia trong tháng 10 vừa qua. 

Tương tự, BCG Wind Sóc Trăng cũng là chủ đầu tư của dự án BCG Wind Sóc Trăng với công suất 150 MW, tổng mức đầu tư là 300 triệu USD và được xây dựng từ năm 2019 - 2020.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý III, BCG ghi nhận doanh thu thuần giảm 41,5% so với cùng kỳ, xuống còn 457 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ doanh thu tài chính đột biến, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt gần 220 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BCG đạt gần 1.905 tỷ đồng doanh thu thuần và 701 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 13% và 580% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng nợ vay của doanh nghiệp tính đến thời điểm cuối tháng 9 lên đến 12.913 tỷ đồng, gấp 2,8 lần con số đầu năm, chưa bao gồm hơn 1.370 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Riêng dư nợ vay dài hạn gần 10.951 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với đầu năm và chủ yếu là nợ trái phiếu.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm trên 7.000 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 471 tỷ đồng, biến động mạnh ở các khoản phải thu, phải trả và chứng khoán kinh doanh.

Trong đó, phải thu dài hạn khác cao gấp đôi đầu năm, ghi nhận trên 12.200 tỷ đồng và chiếm 35% tổng tài sản. Khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh của Bamboo Capital ghi nhận trên 1.670 tỷ đồng, gấp 2,9 lần đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Hải (chủ đầu tư khu du lịch tại Quảng Nam).

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: