Sự kiện hot
2 năm trước

Bamboo Capital thành lập công ty BĐS có trụ sở tại TP.Quy Nhơn

Vốn điều lệ ban đầu là 400 tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ góp vốn của tập đoàn là 300 tỷ đồng, tương ứng 75%. Ông Bùi Thành Lâm, Thành viên HĐQT được cử làm người đại diện phần vốn góp của Bamboo Capital tại Phoenix Mountain.

CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty TNHH Phoenix Mountain.

Công ty mới được thành lập sẽ có trụ sở tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định. Ngành nghề kinh doanh chính về dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh bất động sản. 

Vốn điều lệ ban đầu là 400 tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ góp vốn của tập đoàn là 300 tỷ đồng, tương ứng 75%. Ông Bùi Thành Lâm, Thành viên HĐQT được cử làm người đại diện phần vốn góp của Bamboo Capital tại Phoenix Mountain.

Về tình hình kinh doanh tại BCG, trong quý 2/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, Công ty lãi gộp hơn 302,5 tỷ, cao gấp 4 lần so với con số thu về trong quý 2/2020. Về hoạt động tài chính, doanh thu đột biến từ mức 197 tỷ tăng lên hơn 713,5 tỷ đồng. Trong đó, BCG ghi nhận khoản lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu tăng mạnh với hơn 320 tỷ, lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư cũng nhảy vọt lên 386 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ đạt 75 tỷ).

Dù chi phí lãi vay, quản lý và bán hàng tăng cao, BCG vẫn lãi gần 316 tỷ đồng - cao gấp 16 lần cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, BCG đạt 1.449 tỷ doanh thu - tăng 60% và hơn 478 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng cao gấp 18 lần cùng kỳ năm 2020. So với kế hoạch 5.375 tỷ doanh thu và hơn 806 tỷ LNST, nửa đầu năm BCG đã lần lượt thực hiện được 27% chỉ tiêu doanh thu và hơn 59% chỉ tiêu lợi nhuận.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: