Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Bảo hiểm Quân Đội (MIG) dự kiến phát hành 22 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 - quý 3/2022, sau khi được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIG) vừa có nghị quyết về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, MIG sẽ phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ thực hiện 15%, tức cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 - quý 3/2022, sau khi được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế của MIG năm 2021 theo báo cáo tài chính kiểm toán. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ cỉa MIG sẽ tăng từ 1.430 tỷ đồng lên hơn 1.644 tỷ đồng.

Về kinh doanh, quý 1/2022 MIG ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm gốc hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ gấp 5 lần so với tốc độ tăng trưởng của ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng tăng trưởng 93% so với cùng kỳ.

Trong một diễn biến khác, nhóm MB Capital mới đây đã báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu MIG. Theo đó, MB Capital và JAMBF đã bán ra lần lượt hơn 2,1 triệu và hơn 4,5 triệu cổ phiếu MIG trong thời gian từ ngày 25/3-22/4.

Sau giao dịch, JAMBF không còn là cổ đông của MIC khi hạ tỷ lệ sở hữu về 0%. MB Capital giảm số lượng nắm giữ xuống còn hơn 2 triệu cổ phiếu MIG, tỷ lệ sở hữu giảm về 1,45%.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: