Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được Thủ tướng đồng ý tách thành dự án độc lập

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 961 gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hoàn thiện thủ tục triển khai dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án BOT xây dựng đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

Đầu tư đoạn đường Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

Theo đó, Thủ tướng thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn và ý kiến của các bộ, ngành liên quan về việc tách Dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng ra khỏi Dự án BOT xây dựng đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn thành dự án độc lập để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành; giao UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục là cơ quan chủ quản để tổ chức thực hiện Dự án thành phần 2 sau khi tách theo đúng các quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 172/TB – VPCP ngày 13/6/2022; chủ trì, phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án của Dự án thành phần 2 để hoàn thiện các thủ tục chấm dứt phụ lục Hợp đồng theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tranh chấp khiếu kiện; khẩn trương tổ chức hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Được biết, dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn được phê duyệt vào năm 2018 gồm các dự án thành phần 1 (đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500) và dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng), sử dụng 100% vốn nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn khác), xác định tổng mức đầu tư, các chỉ tiêu tài chính, dữ liệu và tính toán phương án tài chính, hoàn vốn đầu tư theo các dự án thành phần trên nguyên tắc độc lập, có sự chia sẻ, quản lý đồng bộ của toàn dự án.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: