Sự kiện hot
3 năm trước

Cập nhật cổ phiếu LPB: NII sẽ dẫn dắt lợi nhuận trong ngắn hạn

Theo báo cáo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), VCSC giữ khuyến nghị MUA dành cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) và nâng giá mục tiêu thêm 9,7% lên 17.000 đồng/cổ phiếu.

NII sẽ dẫn dắt lợi nhuận trong ngắn hạn. Ảnh: IT

NII sẽ dẫn dắt lợi nhuận trong ngắn hạn. Ảnh: IT

Mức giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu được dẫn dắt bởi mức tăng tổng cộng 8,4% trong dự báo lợi nhuận 2020-2024, mức giảm trong lãi suất chiết khấu từ 14,2% còn 13,0% và hiệu ứng tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, VCSC nâng dự phóng LNST 2020/2021/2022 thêm lần lượt 13,6%/10,3%/4,0% do (1) mức tăng trung bình 3 năm 6,4% trong NII và (2) mức tăng trung bình 3 năm 17,0% trong thu nhập ròng khác, phần nào được bù đắp bởi mức giảm trung bình 3 năm 18,2% trong thu nhập phí thuần (NFI) và mức tăng trung bình 2,5% trong chi phí hoạt động kinh doanh.

ROE và ROA dự phóng 2021 của VCSC lần lượt là 13,7% và 0,85% so với trung vị ngành là 17,6% và 1,67%. P/B dự phóng 2021 của VCSC theo giá mục tiêu là 0,99 lần.

Rủi ro chính được VCSC đưa ra: LPB không thể phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 và/hoặc tăng vốn mới thông qua phát hành riêng lẻ cho các NĐT nước ngoài; Các phòng giao dịch bưu điện (PTO) nâng cấp không thể ghi nhận doanh thu như dự kiến.

VCSC kỳ vọng tăng trưởng tín dụng sẽ đạt 20% trong năm 2020 – giả định phát hành thành công trái phiếu để tăng vốn cấp 2 trong quý 4/2020. Tăng trưởng tín dụng của LPB trong 9 tháng 2020 đạt 13,3%, vượt dự báo trước đây của VCSC là 10,7% (mức mà VCSC cho rằng là hạn mức tín dụng ban đầu cấp cho LPB), ngụ ý rằng LPB đã nhận được hạn mức tín dụng bổ sung trong quý 3/2020.

Tuy nhiên, để có thể ghi nhận một mức tăng trưởng tín dụng cao hơn, ngân hàng cần tăng vốn – đặc biệt là khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của LPB theo chuẩn Basel II trong 6 tháng 2020 là khá thấp, đạt 8,59%.

Vào ngày 04/11/2020, LPB nhận được phê duyệt từ cơ quan có thẩm quyền để phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2. Trái phiếu sẽ được phát hành theo 3 giai đoạn từ quý 4/2020 đến quý 1/2021 với 2 kỳ hạn, bao gồm kỳ hạn 7 năm và kỳ hạn 10 năm.

Nếu thành công, ngân hàng sẽ huy động thêm 3 nghìn tỷ đồng vốn cấp 2. Với kế hoạch phát hành một lượng trái phiếu lớn như trên, VCSC dự báo mức tăng 6,1 điểm cơ bản YoY trong tổng chi phí huy động 2021 của LPB – dù chúng tôi giả định chi phí huy động tiền gửi đi ngang.

VCSC kỳ vọng NIM sẽ tiếp tục cải thiện trong quý 4/2020 và năm 2021. Trong quý 3/2020, VCSC nhận thấy đà phục hồi mạnh mẽ 64 điểm cơ bản QoQ trong NIM của LPB chủ yếu đến từ tăng trưởng tín dụng thông qua cho vay bán lẻ, theo quan điểm của VCSC.

Với kỳ vọng của VCSC về việc tăng vốn cấp 2 thành công trong quý 4, VCSC cho rằng LPB có thể tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng thông qua cho vay bán lẻ, từ đó cải thiện lợi suất sinh lời tài sản (IEA).

VCSC dự phóng NIM sẽ tăng thêm 14 điểm cơ bản YoY trong năm 2021, đến từ mức tăng 19 điểm cơ bản YoY trong lợi suất IEA dự phóng 2021 của VCSC, do các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ giảm dần cùng với việc tiếp tục mở rộng tỷ trọng cho vay bán lẻ - bất chấp mức tăng 6,1 điểm cơ bản YoY trong giả định chi phí huy động do mức tăng trong giấy tờ có giá.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: