Sự kiện hot
6 tháng trước

Chăn Nuôi Việt Nam (VLC) chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Với 63,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả tổng cộng 37,86 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán là 30/12/2021.

Tổng công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán VLC - UPCoM) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 600 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 21/12.

Với 63,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả tổng cộng 37,86 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán là 30/12/2021.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, VLC ghi nhận doanh thu thuần đạt 796 tỷ đồng tăng 2,6% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí giá vốn tăng đến 9,3% so với cùng kỳ năm trước nên lợi nhuận gộp đạt 242 tỷ đồng giảm 10% so với quý 3/2020.

Trong kỳ Vilico có 32,7 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gần 65% so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính giảm mạnh từ 1,2 tỷ đồng xuống 14 triệu đồng.

Chi phí bán hàng giảm 5,8% và chi phí QLDN tăng thêm 40,7% so với cùng kỳ, hoạt động khác lỗ 3,1 tỷ đồng.

Kết quả Vilico lãi sau thuế 98,1 tỷ đồng, giảm 6,5% so với quý 3/2020, LNST công ty mẹ là hơn 34 tỷ đồng, giảm gần 37% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, VLC ghi nhận gần 2.209 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 3% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 240 tỷ đồng, tăng 8,7% so với 9 tháng đầu năm 2020 và cao gấp 2,1 lần chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đã đề ra. LNST công ty mẹ là hơn 87 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 1.215 đồng.

Tổng tài sản của VLC tại cuối quý 3 đạt gần 3.198 tỷ đồng, tăng gần 73% so với đầu năm, trong đó tiền mặt tăng mạnh từ mức 61,4 tỷ đồng lên 351,6 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh 878 tỷ đồng lên 2.008 tỷ (khoản tiền gửi có kỳ hạn ghi nhận 1.989 tỷ đồng). Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gấp gần 2 lần lên 316,6 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: