Sự kiện hot
8 tháng trước

Chứng khoán APG muốn chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu

Chứng khoán APG muốn chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu với số tiền huy động không thấp hơn 2.003 tỷ đồng. Vốn điều lệ từ hơn 731 tỷ đồng dự kiến gấp hơn 3 lần lên hơn 2.210 tỷ đồng

HĐQT Chứng khoán APG (HoSE: APG) vừa thông qua Nghị quyết về phương án chào bán riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu.

Theo đó, Giá phát hành được ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền huy động dự kiến không thấp hơn 1.125 tỷ đồng. 

Số tiền này để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của công ty trong thời gian qua và tương lai, cũng như có tiềm lực về tài chính và nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, công ty chứng khoán dự kiến phát hành hơn 73,15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được quyền mua 1 cổ phiêu mới. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá phát hành được ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cp. Số tiền huy động 878 tỷ đồng dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ, tự doanh, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành... 

Như vậy, Chứng khoán APG muốn chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu với số tiền huy động không thấp hơn 2.003 tỷ đồng. Vốn điều lệ từ hơn 731 tỷ đồng dự kiến gấp hơn 3 lần lên hơn 2.210 tỷ đồng.

Trong quý II/2021, APG ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) là 15,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận khoản lãi này. Trong kỳ, APG ghi nhận lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 4,7 tỷ đồng, doanh thu môi giới chứng khoán và hoạt động tư vấn tài chính đều đạt trên 4,5 tỷ đồng. Kết quả này đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: