Sự kiện hot
2 tháng trước

Danh Khôi dự kiến phát hành 4 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2020

Doanh nghiệp lên phương án chia cổ tức lần này bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC – sàn HNX) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp lên phương án chia cổ tức lần này bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu để chia cổ tức. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020 (hơn 136,4 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ tại ngày 31/12/2020 (hơn 71 tỷ đồng).

Trong quý 2/2021, Danh Khôi ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 1,8 tỷ đồng, giảm tới 98% so với cùng kỳ, giá vốn ở mức thấp nên lãi gộp đạt 1,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 78 tỷ đồng.

Doanh thu thấp trong khi Danh Khôi vẫn chi ra tới 13,4 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 18 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng.

Kết quả Danh Khôi báo lỗ sau thuế gần 46 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ chịu lỗ 45 tỷ đồng, quý II/2020 NRC có lãi hơn 33 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, NRC đạt 4,8 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ bằng 1/20 cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế âm 69 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi sau thuế 2,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý năm 2021, Danh Khôi lên kế hoạch tăng trưởng đột biến với doanh thu 1.100 tỷ đồng, gấp 5,3 lần và lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng, gấp gần 3 lần mức đạt được năm 2020. Cổ tức năm 2021 dự kiến từ 5%.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: