Sự kiện hot
4 tháng trước

Hà Đô dự kiến phát hành 32,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Hà Đô dự kiến phát hành thêm 32,7 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 20% số cổ phiếu đang lưu hành

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường theo hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote. 

Theo tài liệu, Hà Đô dự kiến phát hành thêm 32,7 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 20% số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, trong lần ĐHĐCĐ tới đây, Hà Đô sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng không quá 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Giá phát hành dự kiến được ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong quý 2/2021, HDG ghi nhận doanh thu thuần đạt 478 tỷ đồng giảm 75% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh từ 1.128 tỷ đồng xuống chỉ còn 176 tỷ đồng nên lãi gộp đạt 301,6 tỷ đồng, giảm 61% so với quý 2/2020.

Trong kỳ Hà Đô có 39 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 50% so với cùng kỳ trong khi chi phí bán hàng tăng mạnh từ 1 tỷ đồng lên hơn 89 tỷ đồng. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí Hà Đô lãi sau thuế 100,6 tỷ đồng, giảm 81% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.832 tỷ đồng, giảm 38,7% so với cùng kỳ, LNST đạt 502 tỷ đồng, giảm 35% so với nửa đầu năm ngoái. LNST công ty mẹ là 354,7 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: