Sự kiện hot
2 năm trước

Đầu tư Sao Á D.C nâng sở hữu lên 8% vốn điều lệ tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH)

CTCP Đầu tư Sao Á D.C vừa mua 10.000 cổ phiếu HAH để nâng sở hữu từ 7,98% lên 8% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 9/2/2022.

CTCP Đầu tư Sao Á D.C vừa mua 10.000 cổ phiếu HAH để nâng sở hữu từ 7,98% lên 8% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 9/2/2022.

Ngược lại, CTCP Cánh Đồng Xanh, tổ chức liên quan ông Trần Quang Tiến, thành viên HĐQT công ty đăng ký bán ra toàn bộ 500.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,025% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/1 đến 25/2/2022.

Trong quý IV/2021, HAH ghi nhận doanh thu thuần đạt 671,42 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 266,65 tỷ đồng, lần lượt tăng 85,6% và 387,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 22,3% lên 50,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 317,5%, tương ứng tăng thêm 255,95 tỷ đồng lên 336,56 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 8,02 tỷ đồng lên 11,9 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng thêm 6,44 tỷ đồng lên 9,38 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 53%, tương ứng tăng thêm 8,99 tỷ đồng lên 25,96 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết, trong quý IV/2021, giá cho thuê tàu tăng, sản lượng vận tải tăng, cùng với đó là giá cước tăng dẫn tới lợi nhuận từ đội tàu kỳ này tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu doanh thu, doanh thu quý IV/2021 tăng chủ yếu do đóng góp tăng của doanh thu khai thác tàu tăng 105% so với cùng kỳ lên 660,9 tỷ đồng. Ngoài ra, các hoạt động khác đóng góp không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.955,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 550,62 tỷ đồng, lần lượt tăng 64,1% và 275,6% so với thực hiện trong năm 2020.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: