Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

DIC Corp thành công phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền sở hữu, quyền tài sản và các quyền, lợi ích từ dự án khu đô thị du lịch Long Tân; cùng với cổ phiếu DIG và toàn lợi tức, cổ tức được thế chấp tại HDBank.

Thông tin từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - MCK: HoSE: DIG), doanh nghiệp vừa thành công phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu thông thường, không chuyển đổi cho một tổ chức tín dụng trong nước.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất được trả định kỳ 6 tháng. Lãi suất cố định 11%/năm cho năm đầu tiên và các năm sau bằng 4,25%/năm cộng lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng tại HDBank.

Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền sở hữu, quyền tài sản và các quyền, lợi ích từ dự án khu đô thị du lịch Long Tân; cùng với cổ phiếu DIG và toàn lợi tức, cổ tức được thế chấp tại HDBank. 

Tính từ thời điểm đầu năm 2021, DIG đã thành công huy động tổng số 3.500 tỷ đồng trái phiếu nhằm để bổ sung vốn lưu động (1.000 tỷ đồng) và bổ sung vốn thực hiện dự án khu đô thị du lịch Long tân diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (2.500 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 539 tỷ đồng, giảm sâu đến hơn 44% so với quý 3 năm ngoái. Tuy nhiên tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn, trên 50% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 177 tỷ đồng, còn giảm 24,8% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính bằng một nửa cùng kỳ, đạt 4,4 tỷ đồng. Đặc biệt chi phí tài chính giảm được hơn 74 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 17,6 tỷ đồng do không có khoản chi phí nhượng bán các khoản đầu tư tài chính 82 tỷ đồng như quý 3 năm ngoái. Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 32 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 34 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 DIC Corp ghi nhận lãi sau thuế 42,2 tỷ đồng, giảm 44% so với lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 43,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 1.655 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong kỳ chi phí vốn giảm cộng với chi phí tài chính giảm một nửa so với cùng kỳ, tuy vậy chi phí bán hàng lại tăng mạnh nên dẫn tới lợi nhuận trước thuế còn gần 184 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Và số lãi trước thuế này còn cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận 1.444 tỷ đồng được giao cho cả năm.

Tính đến 30/9/2021 tổng hàng tồn kho công ty còn gần 4.300 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 4.123 tỷ đồng. Các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ghi nhận

Tiền và tương đương tiền đạt gần 2.400 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó có 2.333 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Tổng tài sản đến cuối quý 3/2021 đạt 13.917 tỷ đồng, tăng gần 2.100 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả tăng gần 1.800 tỷ đồng, lên 8.822 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 195 tỷ đồng so với đầu kỳ xuống còn 494 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 2.000 tỷ đồng, lên 2.835 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, vay nợ ngắn hạn giảm từ 690 tỷ đồng xuống 494 tỷ đồng; nhưng nợ dài hạn gấp 3,4 lần lên 2.835 tỷ đồng, chủ yếu do phát hành thêm trái phiếu. 

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: