Sự kiện hot
3 năm trước

Nhà Khang Điền dự kiến mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 12

Doanh nghiệp sẽ mua lại 100 trái phiếu, tương ứng 100 tỷ đồng, dự kiến thực hiện mua lại ngày 14/12/2021. Công ty giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan tới việc mua lại trái phiếu.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán KDH - sàn HOSE) thông qua kế hoạch mua lại một phần trái phiếu đã phát hành năm 2021 theo thông báo ngày 11/10/2021 của Vietnam Debt Fund SPC (người sở hữu trái phiếu).

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ mua lại 100 trái phiếu, tương ứng 100 tỷ đồng, dự kiến thực hiện mua lại ngày 14/12/2021. Công ty giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan tới việc mua lại trái phiếu.

Trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.199 tỷ đồng, giá vốn giảm mạnh hơn là 40% nên lợi nhuận gộp chỉ giảm 12% so với cùng kỳ, đạt 477 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 31% lên mức 40%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh 91% so với cùng kỳ xuống còn 1 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 71% về 8 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 317 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, KDH đạt 3.148 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ, tuy nhiên LNST vẫn đạt 790 tỷ đồng, tăng 2% so với 9 tháng đầu năm ngoái, tương đương EPS đạt 1.190 đồng.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,9% và 4,2% so với thực hiện trong năm 2020. 

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 66% mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận cả năm. Theo thống kê, chu kỳ hàng năm thường lợi nhuận của KDH sẽ được ghi nhận cao trong quý 4.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của KDH tăng 4% so với đầu năm lên 14.524 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 6.850 tỷ đồng, chiếm 47% tổng tài sản tập trung lớn nhất ở dự án Khang Phúc – KDC Tân Tạo (3.303 tỷ đồng); các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.707 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: