Sự kiện hot
12 tháng trước

Sông Đà (SJG) chuẩn bị phát hành 3,5 triệu trái phiếu giá 100.000 đồng

Trái phiếu có lãi suất cố định hoặc thả nổi, được xác định trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Tổng công ty Sông Đà (UPCoM: SJG) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu trong quý IV/2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành 3.5 triệu trái phiếu tương ứng với 350 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với kỳ hạn 1 năm.

Tài sản bảo đảm là cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty sông Đà tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A, Công ty cổ phần Điện Việt Lào và Công ty cổ phần Sông Đà 11. Trái phiếu có lãi suất cố định hoặc thả nổi, được xác định trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Nguồn trả nợ là các nguồn thu hợp pháp để thanh toán gốc và lãi trái phiếu, bao gồm nguồn thu từ thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS/HoSE) hoặc thoái vốn tại các đơn vị thành viên; nguồn thu từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty và nguồn thu từ cổ tức được chia từ đầu tư vốn tại các công ty con.

Về tình hình kinh doanh, BCTC hợp nhất quý 3/2021 cho thấy doanh thu SJG tăng 8,4% so với cùng kỳ ghi nhận ở mức 1.629,4 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty tăng 10,4% lên 477,8 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm mạnh gần 55% xuống còn 29,5 tỷ đồng. Các chi phí cũng được tiết giảm đáng kể. Khấu trừ, SJG lãi sau thuế 160,6 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với quý 3/2021. Lợi nhuận ròng tương ứng thu về 70,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, SJG đạt 4.564,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, SJG lãi trước thuế 338 tỷ đồng, tăng 71,3% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng 73,6% lên 257,2 tỷ đồng, LNST Công ty mẹ đạt 119 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 163 đồng.

Năm 2021, SJG đặt kế hoạch 7.000 tỷ doanh thu, LNTT 280 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 65% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt tới 21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của SJG đạt gần 25.175 tỷ đồng, giảm 3,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 426 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm; hàng tồn kho giảm 10% xuống mức 2.419 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: