Sự kiện hot
9 tháng trước

DPR chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% trong năm 2020

Thời gian chốt danh sách vào ngày 20/12, thời gian thanh toán dự kiến trong quý 1/2022.

Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 20/12, thời gian thanh toán dự kiến trong quý 1/2022.

Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tỷ lệ cổ tức tối thiểu 30% vốn điều lệ. Tỷ lệ cổ tức đã thực hiện của 2020 là 40% tiền mặt. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có kế hoạch phát hành tối đa 43,4 triệu cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển để thưởng cho cổ đông, tỷ lệ 1:1 (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi bán cổ phiếu quỹ và hoán đổi sáp nhập Công ty Cao su Đồng Phú – Đắk Nông).

Trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 301 tỷ đồng, giảm 9,9% so với quý 3 năm ngoái. Tỷ lệ chi phí vốn giảm 9,2%, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 95,6 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ.

Phía công ty cho biết quý 3 vừa qua sản lượng tiêu thụ đạt hơn 4.863 tấn, giảm 630 tấn so với cùng kỳ. Tuy nhiên bình quân giá bán ra đạt 41.042.738 đồng/tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 76 tỷ đồng, giảm 3,2% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 69 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu Cao su Đồng Phú đạt 727 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 190 tỷ đồng, mới hoàn thành chưa đến một nửa so với chỉ tiêu lãi 420 tỷ đồng được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 161 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ. EPS đạt 3.338 đồng.

Tính đến 30/9/2021 Cao su Đồng Phú còn 149 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 1.134 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, và 192 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: