Sự kiện hot
Tag
8 kết quả

Tin tức về "Cao su Đồng Phú"

khoảng 1 năm trước

Cao su Đồng Phú trình chia cổ tức 2020 tỷ lệ 40%

Cao su Đồng Phú dự kiến chia cổ tức 2020 tỷ lệ 40% mệnh giá, đã tạm ứng 25%.

khoảng 1 năm trước

Cao su Đồng Phú trình chia cổ tức 2020 tỷ lệ 40%

Cao su Đồng Phú dự kiến chia cổ tức 2020 tỷ lệ 40% mệnh giá, đã tạm ứng 25%.

7 tháng trước

Cao su Đồng Phú (PDR) sẽ được hưởng lợi nếu dự án mở rộng các KCN được phê duyệt

Nếu được thông qua, dự án mở rộng KCN Bắc Đồng Phú sẽ đi vào cho thuê trong năm 2023 trong khi dự án KCN Nam Đồng Phú dự kiến bắt đầu cho thuê năm 2026. CTCP KCN Bắc Đồng Phú, công ty con DPR sở hữu 51%, dự kiến sẽ quản lý các dự án này

7 tháng trước

Cao su Đồng Phú (PDR) sẽ được hưởng lợi nếu dự án mở rộng các KCN được phê duyệt

Nếu được thông qua, dự án mở rộng KCN Bắc Đồng Phú sẽ đi vào cho thuê trong năm 2023 trong khi dự án KCN Nam Đồng Phú dự kiến bắt đầu cho thuê năm 2026. CTCP KCN Bắc Đồng Phú, công ty con DPR sở hữu 51%, dự kiến sẽ quản lý các dự án này

khoảng 1 năm trước

DPR tạm ứng cổ tức 2020 với tỉ lệ 25%

DPR thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Với hơn 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 100 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/12 và thời gian thanh toán dự kiến 31/3/2021.

khoảng 1 năm trước

DPR tạm ứng cổ tức 2020 với tỉ lệ 25%

DPR thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Với hơn 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 100 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/12 và thời gian thanh toán dự kiến 31/3/2021.

10 tháng trước

DPR chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% trong năm 2020

Thời gian chốt danh sách vào ngày 20/12, thời gian thanh toán dự kiến trong quý 1/2022.

10 tháng trước

DPR chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% trong năm 2020

Thời gian chốt danh sách vào ngày 20/12, thời gian thanh toán dự kiến trong quý 1/2022.