Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "Cao su Đồng Phú"

10 tháng trước

DPR tạm ứng cổ tức 2020 với tỉ lệ 25%

DPR thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Với hơn 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 100 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/12 và thời gian thanh toán dự kiến 31/3/2021.

10 tháng trước

DPR tạm ứng cổ tức 2020 với tỉ lệ 25%

DPR thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Với hơn 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 100 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/12 và thời gian thanh toán dự kiến 31/3/2021.

3 tháng trước

Cao su Đồng Phú trình chia cổ tức 2020 tỷ lệ 40%

Cao su Đồng Phú dự kiến chia cổ tức 2020 tỷ lệ 40% mệnh giá, đã tạm ứng 25%.

3 tháng trước

Cao su Đồng Phú trình chia cổ tức 2020 tỷ lệ 40%

Cao su Đồng Phú dự kiến chia cổ tức 2020 tỷ lệ 40% mệnh giá, đã tạm ứng 25%.