Sự kiện hot
4 tháng trước

Dược Hậu Giang báo lãi quý IV giảm 19% còn 170 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2021, nhờ tình hình các quý đầu năm khả quan, doanh thu thuần của DHG đạt 4.003 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 864 tỷ đồng, lãi sau thuế đem về 776,3 tỷ đồng, tăng 5%.

CTCP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế năm 2021.

Trong quý IV, doanh thu thuần của Dược Hậu Giang giảm 10% xuống còn 1.093,5 tỷ đồng. Giá vốn cũng giảm 15% xuống 545,4 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 4% về mức 548,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của DHG giảm 10% xuống 28,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 46% xuống 25,10 tỷ đồng. DHG cho biết do chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, Công ty đã phát sinh các chi phí áp dụng biện pháp 3 tại chỗ và những chi phí khác liên quan đến dịch. Trong đó, 280.6 tỷ đồng là chi phí bán hàng và 73,9 tỷ đồng là chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả, Dược Hậu Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 170,5 tỷ đồng, giảm 19% so với quý IV/2021.

Lũy kế cả năm 2021, nhờ tình hình các quý đầu năm khả quan, doanh thu thuần của DHG đạt 4.003 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 864 tỷ đồng, lãi sau thuế đem về 776,3 tỷ đồng, tăng 5%.

Năm 2021, Công ty lên kế hoạch 3.970 tỷ đồng doanh thu và 821 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được, Dược Hậu Giang đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và vượt 5,2% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 4% so với hồi đầu năm, đạt 4.618 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng 30% lên 1.073 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 6,2% về còn 757,7 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: