Sự kiện hot
2 năm trước

Dược Hậu Giang dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2022

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, công ty này dự kiến trình cổ đông chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương số tiền dự chi là 392 tỷ đồng. Cùng với đó, Dược Hậu Giang cũng đề xuất nâng mức cổ tức năm 2021 từ 30% lên 35%, tương đương hơn 457 tỷ đồng.

CTCP Dược Hậu Giang (DHG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/3 tới đây tại Cần Thơ.

Theo tài liệu, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần năm 2022 đạt 4.220 tỷ đồng, tăng 5,4% so với mức thực hiện năm 2021, tuy vậy lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm nhẹ hơn 1%, đạt 853 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, công ty này dự kiến trình cổ đông chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương số tiền dự chi là 392 tỷ đồng. Cùng với đó, Dược Hậu Giang cũng đề xuất nâng mức cổ tức năm 2021 từ 30% lên 35%, tương đương hơn 457 tỷ đồng.

Được biết, ở ĐHCĐ thường niên năm 2021, Dược Hậu Giang cũng đã đề xuất nâng mức cổ tức từ 30% lên 40% bằng tiền mặt và được các cổ đông của công ty này thông qua.

Năm 2021, DHG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.003 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 864 tỷ đồng, tăng trưởng 5,2%. Kết quả thực hiện năm 2021 của Dược Hậu Giang đều đã vượt chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đề ra.

Theo giải trình, tăng trưởng lợi nhuận của công ty chủ yếu nhờ vào việc đảm bảo nguồn nguyên vật liệu dự trữ, ổn định chuỗi cung ứng, vận chuyển và hoạt động sản xuất với sự hỗ trợ của hệ thống thông tin, giúp mọi hoạt động được vận hành ổn định trong đại dịch và tối ưu hóa được chi phí sử dụng.

Đánh giá về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới của Dược Hậu Giang, Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng yếu tố hỗ trợ đến từ việc hợp tác chiến lược với Taisho Pharmaceuticals. Cụ thể, trong 5 năm qua, thành tựu lớn nhất là Taisho đã hỗ trợ DHG triển khai thành công 2 dây chuyền sản xuất viên nén và viên nén bao phim với gần 100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn Japan-GMP.

Hợp tác chiến lược với Taisho làm động lực tăng trưởng doanh thu kênh điều trị và doanh thu xuất khẩu, gia tăng khả năng cạnh tranh và mở ra cơ hội tăng trưởng dài hạn và bền vững cho Dược Hậu Giang trong tương lai.

Với chiến lược tăng cường đầu tư kênh điều trị, PHS cho rằng Dược Hậu Giang sẽ hưởng lợi tốt hơn từ dư địa tăng trưởng của ngành và xu hướng dài hạn của thuốc kênh ETC, nhờ các chính sách của nhà nước bảo vệ thuốc sản xuất trong nước.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: